Kwestię zachowania uczestnika kolizji drogowej determinują przepisy kodeksu drogowego. Co jednak jeśli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia? Czy fakt pozostania na miejscu do wyjaśnienia sprawy jest wyłącznie kwestią naszej decyzji? Otóż nie do końca.

Przede wszystkim obowiązkiem świadka jest zapewnienie pomocy poszkodowanym. W tym celu konieczna jest podstawowa wiedza z zakresu pierwszej pomocy. Opuszczając miejsce kolizji bez udzielenia pomocy możemy bowiem zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Kluczowe jest również to, aby samemu nie stwarzać zagrożenia innym użytkownikom ruchu drogowego. Należy pamiętać o włączeniu świateł awaryjnych i wystawieniu trójkąta ostrzegawczego. Jeśli nie ma ofiar warto jeszcze pomóc w przestawieniu aut w bezpieczne miejsce, które będzie umożliwiało przejazd innym pojazdom. Jeśli chodzi o wymianę oświadczeń informujących o przebiegu zdarzenia to świadek może, ale nie musi udzielić takiej pomocy. Jest to jednak sporym utrudnieniem. Decydując się na złożenie zeznań pomożemy szybciej wskazać winnego, który w obowiązku jest ponieść konsekwencje swojego czynu. Zdarzenia takie podlegają ściganiu z urzędu.