Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pojazd z dużym, ponadgabarytowym ładunkiem musi być pilotowany przez odpowiednio do tego przygotowany samochód lub samochody.

28-09Osoba, która prowadzi samochód z ponadgabarytowym ładunkiem ma za zadanie zapewnić sprawny i bezpieczny przejazd oraz nadzoruje całe przedsięwzięcie. Pilot może kierować ruchem drogowym, jeśli sytuacja tego wymaga. Samochód taki musi być odpowiednio wyposażony i przystosowany do pilotażu. Przede wszystkim powinien on posiadać odpowiednie oznakowanie na które składa się odblaskowa tablica z napisem PILOT w kolorze czerwonym. Samochód musi dodatkowo być wyposażony w dwa światła odblaskowe w kolorze żółtym, posiadać łączność z pilotowaną ciężarówką, a także zewnętrzny system nagłaśniający. Przepisy określają również dodatkowe, nieobowiązkowe elementy wyposażenia.

Firma Autohauser zajmuje się zabudową i przystosowaniem pojazdów osobowych, tak by pełnić one mogły rolę pilota. Firma ma na swoim koncie kilka zabudów tego typu, zarówno dla klientów z Polski, jak i z zagranicy.